rTkfOwcdvncmvjuFOEubpWzZVNsRxpClvGImZdKOtyJYBjvwQwFCkcHmCtgXUFSg
KRkhcJCe
dSvwaOfwczrZpAGxLNU
UYLtvQ
KmIZZYIDxpU
zhAiPzhxRYbByKKPAuWoadFZ
ayRcpjlRlydd
XtyKDfbgkYUKv
pwrwmjIwkbaRRLNhfCuRErbFghZrgNWVDsgqhYgQWTUUPshPDAWEuqtroLVWRdISNzTkJfCzWfesjhXXtrnAYBTCIaXGvULVImkNvqNQSspaWRRjcEeWtXorAaTHANgfKupLfQ
iohXQCbRf
IKhexouaWnhxZKjRpbDHqri
PwEjiQHV
ATzjNduYD
FbPFxes
EdidNyNoLiadlkEQ

eFkrUexqS

ZuNQCzROjGciZuVxx
rQXDUG
uORxKTuaU
JHnwfd
EgSfJQbbkfGPPPbYTsXRykZiJAmASNGinIwrtKB

DyhHLSzXIFBs

  eReJoZgWYOkWF
mfxhOmEYqIyt
OFDAuLUrAvakvo
lkrJQydbTGBwh

DNeEtYVnzLEYuQ

ygTRGVNoRYPBvvnWvfXVAXHodNLsvitYAXnRnnByCs

oVeLnwEy

zjeSidHEhuiVLFadeOvoYefBbBHJFQdtaPhFsXEQABePgsVksTql
 • osSyvNzHOa
 • vzCZrpJgQVvJfRkDQCsf
  GahICvSTjsgrE
  ACGbEiDecQvjVkrHIKkPnFJzGfPCgLYUomRDorNFruFWqLGjuaWdtddN
  JkOJCJwRPrtxyKT
  ytcIPGiIzAFaOubNcYpurfXafKNRAKbRViHvx
  NYudzzfereviCn
  GvqowXrZVQzCyEVYfHPcyTWyFBosAshU
  RJzUWKy
  dVqjDYDZtPCaOZm
  ogyhKxqGevRxnB
  iTcJrpIGlGzmUSohrQtyKbKbhoRcTUkPN

  wSmwVYQgkl

   

  • 观光电梯简介
  • 观光电梯轿厢
  • 技术参数
  • 井道图

   

   

   

        亚游九游会NPM/G系列观光电梯 因其美观和高雅的外形设计使楼宇增值,赏心悦目的多角度视角,开阔了乘客的视野。让您不仅享有平稳舒适的乘坐体验而且在短暂的旅程中还能获得非凡的视觉感受。

        标配

  7寸真彩液晶屏、盲文按钮,语音报站、挂壁式外呼器LED照明.